Zakres badań

Zakres akredytacji
Laboratorium badawczego

SCOPE OF ACCREDITATION FOR TESTING LABORATORY

Nr/No AB 1738

 

wydany przez / issued by

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42

 

Wydanie / Issue 1 z / of 17.02.2020

 

 

 

Przedmiot badań / wyrób

Material / product tested

Rodzaj działalności / badane cechy / metoda

Type of activity / parameter / characteristic tested

Dokumenty odniesienia

Reference documents

Woda do spożycia przez ludzi

Ogólna liczba drobnoustrojów w 36°C i 22°C

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 6222:2004

Liczba Enterokoków kałowych

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 7899-2:2004

Liczba Escherichia coli

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

Liczba bakterii z grupy coli

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 9308-1:2014-12

+A1:2017-04

Liczba Pseudomonas aeruginosa

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 16266:2009

Liczba Clostridium perfingens

Metoda filtracji membranowej

PN-EN ISO 14189:2016-10

Mleko i produkty mleczne,

Mięso i produkty mięsne

Obecność Listeria monocytogenes do 25g/ ml

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Obecność pałeczek Salmonella spp. do 25g/ ml

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

Ogólna liczba drobnoustrojów w 30°C

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Liczba gronkowców koagulazododatnich (Staphylococcus auresu i innych gatunków)

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 6888-1:2001

+A1:2004+A2:2018-10

Liczba β-glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN ISO 16649-2:2004

Liczba bakterii z grupy coli

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4832:2007

Liczba Enterobacteriaceae

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Mleko i produkty mleczne

Liczba Listeria monocytogenes

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 11290-2:2017-07

Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 7932:2005

Liczba drożdży i pleśni

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN ISO 6611:2007

Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 15214:2002

Obecność Cronobacter spp. do 25g/ ml

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym

PN-EN ISO 22964:2017-06

Mięso i przetwory mięsne

Liczba drożdży i pleśni

Metoda płytkowa (posiew powierzchniowy)

PN-EN ISO 21527-1:2009

Mięso drobiowe i tusze drobiowe

Obecność Salmonella Typhimurium Salmonella Enteritidis

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

Schemat White’a – Kauffmanna – Le Minora (wydanie z 2007r.)

Próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością:

– wymazy z powierzchni ograniczonej szablonem

Obecność Listeria monocytogenes

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym

PN-EN ISO 11290-1:2017-07

Obecność pałeczek Salmonella spp.

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

Ogólna liczba drobnoustrojów

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 4833-1:2013-12

Liczba Enterobacteriaceae

Metoda płytkowa (posiew wgłębny)

PN-EN ISO 21528-2:2017-08

Próbki środowiskowe pobrane na etapie produkcji pierwotnej:

– wymazy podeszwowe

Obecność i identyfikacja pałeczek Salmonella spp.

Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym

PN-EN ISO 6579-1:2017-04

ISO/TR 6579-3:2014

 

Podaj dane dostępowe do oferty.

Wypełnij formularz aby uzyskać dostęp do oferty

X

Na podany adres email zostaną wysłane dane dostępowe do oferty.

captcha

Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach ich przetwarzania, jest Łukasz Latała, właściciel firmy Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, a także, że przysługują Ci prawa dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany (w tym aktualizacji), wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także pozostałe prawa opisane w Polityce prywatności. Dane osobowe podane przez Ciebie będą przetwarzane przez nas w zgodzie z przepisami prawa, w celach określonych w Polityce prywatności. W przypadku udzielenia zgód, o których mowa poniżej, cele te zostały określone w formułach tych zgód. Nadto, przysługuje nam prawo przetwarzania Twoich danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu jako administratora tych danych, którego przykłady opisujemy w Polityce prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami dostępnymi w Polityce prywatności, w tym dot. okresów przechowywania danych i kategorii odbiorców danych. W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem:
e-mail: biuro@ladrob.pl

rozwiń
przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 jako administratora danych osobowych, w celach marketingowych, zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Zostałem poinformowany o tym, że podanie ww. danych jest dobrowolne oraz że mam prawo do dostępu do swoich danych, ich poprawiania, a także wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

rozwiń
przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie informacji handlowych wysyłanych przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 na wyżej podany adres e-mail. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

rozwiń
Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 i w związku z tym zgadzam się na otrzymywanie telefonicznych połączeń przychodzących inicjowanych przez Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371 na wyżej podany numer telefonu w celach handlowych i marketingowych. Zostałem poinformowany o tym, że mogę wycofać tak udzieloną zgodę w dowolnym momencie, a także o pozostałych kwestiach wynikających z art. 13 RODO, dostępnych w Polityce prywatności Centrum Naukowo Badawcze LADROB Łukasz Latała z siedzibą w Opolu, przy ul. Północnej 10, NIP: 7542561371.

X