Zakres badań

Próbki środowiskowe

 

  • Obecność pałeczek Salmonella spp.
    Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
  • Obecność Listeria monocytogenes
    Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
  • Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
  • Ogólna liczba drobnoustrojów
  • Liczba bakterii z grupy coli
X