Zakres badań

Badania żywności

 

Parametry jakościowe

 • Obecność pałeczek Salmonella Typhimuriumi oraz Salmonella Enteritidis
  Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym i serologicznym
 • Obecność pałeczek Salmonella spp.
  Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
 • Obecność Listeria monocytogenes
  Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
 • Obecność pałeczek Salmonella spp.
  Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi i serologicznymi
 • Obecność Clostridium perfringens
  Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
 • Obecność Cronobacter spp. w określonej ilości produktu
  Metoda hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi
 • Obecność Campylobacter spp. Metoda hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym
 

Parametry ilościowe

 • Liczba mezofilnych bakterii fermentacji mlekowej
 • Ogólna liczba drobnoustrojów
 • Liczba bakterii z rodziny Enterobacteriaceae
 • Liczba bakterii z grupy coli
 • Liczba glukuronidazo-dodatnich Escherichia coli
 • Liczba przypuszczalnych Bacillus cereus
 • Liczba bakterii redukujących siarczany(IV) rosnących w warunkach beztlenowych
 • Liczba Clostridium perfringens
 • Liczba drożdży i pleśni
 • Liczba Listeria monocytogenes
 • Liczba Listeria spp.