Zakres badań

Badania wody

 

  • Ogólna liczba kolonii w temp 36°C
  • Ogólna liczba kolonii w temp 22°C
  • Liczba Enterokoków kałowych Metoda filtracji membranowej
  • Liczba Pseudomonas aeruginosa Metoda filtracji membranowej
  • Liczba bakterii grupy coli Metoda filtracji membranowej
  • Liczba Escherichia coli Metoda filtracji membranowej
  • Liczba Clostridium perfringens (łącznie ze sporami) Metoda filtracji membranowej