Zakres badań

Badania chemiczne

 

Pasze

 • oznaczenie azotu i przeliczenie na białko
 • oznaczanie tłuszczu surowego
 • oznaczanie popiołu surowego
 • oznaczanie włókna surowego
 • oznaczanie zawartości fosforu
 • oznaczanie wilgotności
 • oznaczanie Ca, Cu, Zn, Na, K,Fe, Mn, Mg metodą
 • absorpcyjnej spektometrii atomowej AAS.
 • szacowanie wartości energetycznej (z obliczeń)
 • oznaczanie liczby kwasowej LK
 • oznaczanie liczby nadtlenkowej
 • wykrywanie aldehydu epihydrynowego
 • wykrywanie białka zwierzęcego (PAP)
 • oznaczanie ochratoksyny A
 • oznaczanie zearalenonu metodą HPLC
 • oznaczanie DON metodą HPLC
 • oznaczanie aflatoksyny B1, B2, G1, G2
 • oznaczanie pestycydów chloroorganicznych
 • oznaczanie pestycydów fosforoorganicznych
 • wykrywanie kokcydiostatyków jonoforowych
 

Mięso i przetwory mięsne

 • oznaczanie azotanów i azotynów
 • oznaczanie zawartości soli kuchennej
 • oznaczanie fosforu całkowitego
 • oznaczanie polifosforanów
 • oznaczanie azotu i przeliczanie na białko
 • oznaczanie zawartości wody
 • oznaczanie zawartości tłuszczu wolnego

 

 

Oleje i tłuszcze

 • oznaczanie liczby kwasowej i kwasowości
 • oznaczanie liczby nadtlenkowej