Dotacje unijne

 

 

Centrum Naukowo Badawcze Ladrob

 

realizuje projekt:

 

Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Firmy Ladrob w Opolu wraz z przeprowadzeniem projektu badawczego „Implementacja probiotyków oraz przebadanych i wyselekcjonowanych ekstraktów ziołowych o udowodnionym działaniu na chorobotwórcze szczepy bakteryjne w celu wyeliminowania konieczności stosowania antybiotyków w hodowli drobiu”.

 

cel projektu:

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest opracowanie i wdrożenie do produkcji nowych receptur, stanowiących innowacyjny i nie występujący dotychczas na rynku produkt posiadający cechy bakteriobójcze na poziomie skuteczności antybiotykowej o udowodnionym działaniu na izolowane szczepy bakteryjne. Tym samym celem projektu jest maksymalne wykorzystanie potencjału nowo utworzonej jednostki badawczo-rozwojowej oraz dostosowanie oferty Cantrum Naukowo Badawczego do wymagań i zapotrzebowania rynku w szczególności oczekiwań klienta ostatecznego w postaci konsumentów.

 

Wartość projektu: 2 048 915 PLN

Wartość dofinansowania UE: 1 003 340 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

Centrum Naukowo Badawcze Ladrob

 

realizuje projekt:

 

Przeprowadzenie projektu badawczo-rozwojowego przez przedsiębiorstwo LADROB z Opola: Zastosowanie wybranych ekstraktów ziołowych w modulacji odpowiedzi immunologicznej humoralnej organizmu ptaków w chorobach wirusowych.

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.01.01.00-16-0002/20-00

 

cel projektu:

 

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez opracowanie innowacyjnej mieszanki ziołowej o potwierdzonej odpowiedzi immunologicznej organizmu zwierzęcego, celem zwiększania odporności brojlerów na choroby wirusowe. Tym samym celem projektu jest stworzenie szerokich możliwości rynkowych, a co za tym idzie maksymalne wykorzystanie potencjału funkcjonującego działu badawczo-rozwojowego oraz opracowanie produktu do wymagań i zapotrzebowania rynkowego.

 

planowane efekty:

 

Wzmocnienie przedsiębiorstwa będącego na kolejnym etapie ekspansji rynkowej, poprzez wsparcie procesu badawczego. Opracowanie innowacji produktowej w postaci innowacyjnej mieszanki ziołowe. Dodatkowo projekt B+R wpłynie na zwiększenie aktywności badawczej przedsiębiorstwa, zdobycie nowego doświadczenia naukowego oraz przyczyni się do realizacji dalszych projektów badawczych bazujących na wynikach przedmiotowego projektu.

 

Wartość projektu: 958 213,40 PLN

Wartość dofinansowania UE: 736 675,95 PLN

 

X