Zajmujemy się kompleksową obsługą ferm drobiu rzeźnego oraz niosek i stad rodzicielskich i towarowych w zakresie leczenia, profilaktyki i monitoringu chorób jak również doradztwem żywieniowym, bilansowaniem i optymalizacją składu mieszanek paszowych.Laboratorium zajmuje się również diagnostyką weterynaryjną, w skład, której wchodzi:

  • Kompleksowe badanie piskląt „jednodniówek”
  • Badanie mikrobiologiczne i mikologiczne jaj
  • Badanie drobiu w tym gęsi, indyków, kaczek, niosek oraz brojlerów
  • Monitoring kokcydiozy
  • Konsultacje w zakresie profilaktyki i leczenia chorób drobiu
  • Ustalanie programów profilaktycznych jako zabezpieczenie przed chorobami wirusowymi.
  • Badania serologiczne piskląt w celu określenia najlepszego terminu szczepień  

Kompleksowe badanie obejmuje:

  • Sekcję oraz określenie zaistniałych zmian anatomopatologicznych w badanym materiale.
  • Badanie mikrobiologiczne na obecność i rodzaj bakterii z grupy: Salmonella spp., E.coli, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Pseudomonas ureus,Proteus vulgaris itp.
  • Badanie mikologiczne z wycinków płuc oraz narządów wewnętrznych
  • Badanie na obecność kokcydiów w kale i ścianie jelit
  • Antybiogram – określenie lekooporności na antybiotyki i inne chemioterapeutyki

Wychodząc naprzeciw naszym klientom staramy się by wyniki badań były dostępne i dostarczone w jak najszybszym czasie. Klient ma możliwość dostarczenia prób sześć dni w tygodniu. Wszystkie badania wykonywane są według obowiązujących norm, przez wykwalifikowanych pracowników w naszym laboratorium w Opolu. Oferujemy konkurencyjne ceny badań.