Wykonujemy kompleksowe mikrobiologiczne badanie pasz, gotowych mieszanek, premiksów, koncentratów oraz poszczególnych składników jak również olei przemysłowych , farb, produktów i przetworów spożywczych.

Badania bakteriologiczne obejmują:

badania jakościowe:

  • wykrywanie obecności pałeczek z rodzaju Salmonella
  • wykrywanie obecności bakterii z rodzaju Enterobacteriacae
  • wykrywanie obecności beztlenowych bakterii przetrwalnikujących
  • wykrywanie obecności Staphylococcus aureus koagulazo-dodatnich
  • wykrywanie obecności Listeria monocytogenes
  • wykrywanie obecności E. coli
  • wykrywanie obecności pałeczek z grupy coli
  • wykrywanie obecności drożdży i pleśni

badania ilościowe:

  • ogólna liczba drobnoustrojów tlenowych, mezofilnych i względnie tlenowych
  • gronkowce chorobotwórcze (Staphylococcus aureus koagulazo-dodatnie)
  • pałeczki Listeria monocytogenes
  • bakterie z rodzaju Enterobacteriacae
  • pałeczki z grupy coli
  • pałeczki E.coli
  • bakterie z rodzaju Pseudomonas
  • laseczki Clostridium perfringens

Prowadzimy badania oceniające skuteczność dezynfekcji powierzchni jajwykonujemy badania mikrobiologiczne we wszystkich produktach pochodzenia roslinnego oraz zwierzęcego w tym również na obecność bakterii z rodzaju Salmonella  i Listeria zgodnie z obowiązującymi normami wykonujemy nowoczesne antybiogramy – określenie lekooporności bakterii na antybiotyki i inne chemioterapeutyki metodą fotometrii komputerowej.

Badania serologiczne obejmują :      

  • Salmonella enteritidis
  • Salmonella typhimurium
  • Mycoplasma gallisepticum
  • Mycoplasma synoviae
  • Chiken Infectious Anaemia
  • Infectious Bursal Disease
  • Newcastle Disease Virus
  • Infectious Bronchitis Virus
  • Avian Rhinotracheitis
  • Reovirus
  • Infectious Laryngotracheitis
  • Avian Influenza
  • Avian Encepholomyelitis
  • Egg Drop Syndrome

Badania toksykologiczne obejmują:    (już wkrótce)

  • Aflatoxin B1
  • Aflatoxin M1
  • Aflatoxin total
  • Ochratoxin
  • Fumonisin
  • Zearalenone
  • DON

Badania na obecnośc czynników hamujących:

  • Beta-latamazy
  • Chloramphenicol
  • Enrofloxacin
  • Nitrofurany
  • Sulphamethazine
  • Streptomycin
  • Sulphadiazine
  • Sulphamethoxazole

Alelergeny ilościowo:

  • gluten
  • migdały
  • orzechy włoskie
  • orzechy ziemne
  • orzechy laskowe
  • gorczyca
  • skorupiaki
  • jaja
  • soja
  • łubin
  • B-laktoglobulina
  • kazeina

Wychodząc naprzeciw naszym klientom staramy się by wyniki badań były dostępne i dostarczone w jak najszybszym czasie. Klient ma możliwość dostarczenia prób sześć dni w tygodniu. Wszystkie badania wykonywane są według obowiązujących norm, przez wykwalifikowanych pracowników w naszym laboratorium w Opolu. Oferujemy konkurencyjne ceny badań.