logotypy

 

Informacja o wyborze wykonawcy

 

1.

 

Uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla konkursu ofert nr 1/2016
z dnia 19.09.2016 dotyczącego wyboru wykonawcy robót budowlanych polegających na budowie budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego zlokalizowanego na działce nr 5/65 w Opolu, km 62, obręb Półwieś, przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 5/63

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

P.U.H RAJKAR Moczko Rajmund, ul. Kołanowska 8, 46-024 Łubniany

2.

Uprzejmie informuję, iż w  odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla konkursu ofert nr 2/2016 z dnia 20.09.2016 dotyczącego wyboru wykonawcy zamówienia na dostawę oraz montaż:

– 8 sztuk urządzeń klimatyzacyjnych,

– centrali rekuperacyjnej,

– centrali wentylatorowej,

– pieca centralnego ogrzewania,

w budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego zlokalizowanego na działce nr 5/65 w Opolu, km 62, obręb Półwieś, przy drodze gminnej stanowiącej działkę nr 5/63.

 

Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę:

P.U.H RAJKAR Moczko Rajmund, ul. Kołanowska 8, 46-024 Łubniany