Nowy bogatszy i jeszcze silniejszy skład, 87 % zawartości kwasów organicznych… nie ma równie silnego produktu na rynku


FortiPro Acid Max   to silnie skondensowana kompozycja kwasów organicznych sięgających aż 87% objętości, jego receptura została opracowana by osiągnąć cztery główne cele: Działanie przeciwbiegunkowe – dzięki redukcji bakterii chorobotwórczych i zakwaszeniu treści jelitowej. Zwalczanie Salmonelli – systematyczne stosowanie Fortivit Acid pozwala skutecznie zwalczyć nosicielstwo Salmonelli w stadzie i eliminuje ją ze ściółki. Zwalczanie kokcydiozy skład został opracowany również pod kątem zwalczania kokcydiozy i skutecznego obniżenia liczby oocyst w ścianie jelit. Czyszczenie linii pojenia – dzięki zastosowaniu specjalnych substancji powierzchniowo czynnych produkt bardzo skutecznie niszczy odkładający się biofilm w linii pojenia podczas chowu, jak również może być użyty do programu higienizacji linii przed cyklem produkcyjnym.

Działanie: Mieszanina kwasu mrówkowego, kwasu propionowego i soli amonowej oraz surfaktantów (zmiękczających napięcie powierzchniowe wody) z dodatkiem średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych oraz kwasu masłowego i estru kwasu benzoesowego (o sile działania przeciwbakteryjnego ponad 15xwiekszej niż nieestryfikowany kwas benzoesowy niechroniony), zapewnia to skuteczną redukcję większości pH wrażliwych bakterii z grupy Enterobacter w tym, E.coli, Salmonella, Campylobacter, Pseudomonas, Staphylococcus, Coliforms itp. Częściowe zbuforowanie mieszaniny kwasów poprawia właściwości wodnego roztworu poprzez działanie powierzchniowe (zmiękczanie), obniża ryzyko korozyjności oraz wydłuża kaskadę dysocjacyjną kwasów – zwiększając ich efektywność w czasie działania. Zastosowany monogliceryd kwasu benzoesowego wykazuje wysoką aktywność redukującą względem beztlenowych bakterii przetrwalnikujących z rodzaju Clostridium, które wywołują między innymi nekrotyczne zapalenie jelit.

Wskazania: FortiBio Acid jest kompleksowym programem sanityzacji mikrobiologicznej i fizyko-chemicznej wody pitnej dla drobiu w poziomie ferm; Celem programu jest określone stosowanie mieszaniny selektywnie wybranych kwasów organicznych i ich soli w formie płynnej w roztworach wodnych, które skutecznie hamują i redukują populacje wielu patogennych bakterii i mikroorganizmów przenoszonych przez medium wodne. Jednocześnie substancje czynne regulują właściwości fizykochemiczne wody: pH, twardość, jonowymienność co wpływa istotnie na eksploatację linii pojenia. Produkt pozwala też wspomagać procesy fizjologiczne układu pokarmowego ptaków i tym samym wpływać na stopień wykorzystania pasz, efektywność produkcyjną (wzrost masy lub nieśność) oraz przyczynia się do poprawy jakości ściółki – ograniczając rozprzestrzenianie się chorób w stadzie.

Dawkowanie:

drób: 1 kg na 1000 – 2000 l wody do picia lub do 2 kg/t (0.20%)
trzoda chlewna:
prosięta: do 5 kg/t (0.5%)
tuczniki: do 3 kg/t (0.30%)
lochy: do 5 kg/t (0.5%)
norki: 0,5 do 1 litra na tonę karmy.

higienizacja linii pojenia i wody pitnej: 1 l/100 l wody w linii pojenia
konserwacjia i higienizacjia materiałów paszowych sypkich: do 4 kg/t (0.4%) do pasz sypkich nie preparowanych baro-termicznie + 0.5 kg/t (0.05%)

Opakowanie: 20 , 30 kg

  Skład i cena – kliknij tutaj