Ladrob – Badania naukowe. Prowadzimy projekty naukowe i doświadczalne w zakresie leczenia zwierząt oraz skuteczności różnych chemioterapeutyków, probiotyków oraz preparatów ziołowych. Wykonujemy również testy urządzeń lub aparatów w aspekcie skuteczności ich działania na mikroorganizmy chorobotwórcze.

    • Współpracowaliśmy z Akademią Rolniczą we Wrocławiu w zakresie oceny skuteczności różnych kokcydiostatyków stosowanych w żywieniu zwierząt.
    • Prowadzimy badania dotyczące skuteczności dezynfekcji skorup jaj konsumpcyjnych przy użyciu aparatu emitującego promieniowanie UV-filtry
    • Opracowaliśmy i praktycznie wprowadziliśmy metody oceny skuteczności dezynfekcji jaj wylęgowych na fermach, a także metody ograniczania w Zakładach Wylęgowych zakażania jaj grzybami pleśniowymi
    • Jesteśmy w stanie opracować metodykę i przetestować rózne chemioterapeutyki w aspekcie skuteczności działania na grzyby i bakterie oraz wytwarzania lekooporności.